Quote

#9

Đừng quá bận tâm về vật chất, chỉ cần mỗi ngày trước khi đi ngủ đều cảm tạ một ngày trôi qua thì dù có ở đâu con người ta cũng có thể là con người. Nắp biển – Banana…

#8

Con người không khuất phục trước hoàn cảnh hay những thế lực từ bên ngoài, mà sẽ thua cuộc bắt đầu từ chính bên trong. Kitchen – Banana Yoshimoto

#7

If you’re working on a big task or project, just focus on finishing it bit by bit.

#5

You don’t meet people by accident. There’s always a reason. A lesson or a blessing.

#3

Never judge someone by physical appearance, but rather look deeper. Everyone has their own talents.

#1

The aim of travel is to go to a place where we can find the missing ingredient of our own maturity.
Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute