Quote

#28

Hầu hết mọi thứ đều đẹp nếu nhìn từ xa. Con người, dù ở hoàn cảnh sung sướng thế nào cũng vẫn có chuyện phải bận tâm. Giết chỉ huy đội kỵ sĩ – Haruki Murakami

#26

Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy. Sông – Nguyễn Ngọc Tư

#25

Which would be worse – to live as a monster or to die as a good man? Shutter Island (movie)

#24

Chắc chắn dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì con người ta vẫn có những phần đổi màu tùy theo cái cách mình được đối xử. Say ngủ – Banana Yoshimoto

#23

When we strive to become better than we are, everything around us become better, too.

#22

Never be too proud of who you are and what position you hold. Because, after the game of chess, the king and pawns are tosses into the same box.

#21

Regardless of your relationship with your parents, you’ll miss them when they’re gone from your life. Always respect, love, and care for them.

#20

Laziness is a secret ingredient that goes into failure. But it’s only kept a secret from the person who fails.

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute