#28

Hầu hết mọi thứ đều đẹp nếu nhìn từ xa. Con người, dù ở hoàn cảnh sung sướng thế nào cũng vẫn có chuyện phải bận tâm.

Giết chỉ huy đội kỵ sĩ – Haruki Murakami

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute