#26

Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy.

Sông – Nguyễn Ngọc Tư

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute